Så stöttade vi Mynewsdesk på sin förändringsresa

Läs om hur vi tog fram en plan för Mynewsdesks förändringsresa inom sälj. Resultatet? En rapport om hur en framtidssäkrad och skalbar säljorganisation ser ut.

Emelie Svedberg

Mynewsdesks utmaning

Hur ser samarbetet mellan sälj och marknad ut? Vad händer med alla leads? Vad händer i processen mellan säljarna och marknadsavdelningen?

När Mynewsdesk kontaktade oss stod de inför många viktiga och svåra frågor när det gällde säljorganisationen. Deras mål var att skapa en modern och framtidssäkrad försäljningsprocess – som skulle kopplas ihop med automatisering och människor. Att hitta balansen mellan automatisering och mänsklig handpåläggning. Var går egentligen brytpunkten?

Som många andra företag hade även Mynewsdesk vissa säljroller som gick in i varandra och inte var tillräckligt specialiserade, vilket skapade otydlighet. Utmaningen låg i att hitta nya processer, nya roller och mappa dessa mot relevanta nyckeltal för att kunna mäta och följa upp bättre.

mynewsdesk-case-structsales-report-1

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag blev att ta fram en plan för Mynewsdesks förändringsresa inom sälj. Ett strategiskt förändringsprojekt som innebar en genomlysning av verksamheten i 6 länder med intervjuer och analyser. Slutresultatet blev en rapport om hur en framtidssäkrad, skalbar säljorganisation med processer, roller och nyckeltal skulle kunna se ut.

Vi delade in uppdraget i tre faser som sträckte sig över 4 månader:

mynewsdesk-case-structsales-report-7

Steg 1. Uppstart & definition

Första steget bestod av att vi satte oss ned med större delen av ledningsgruppen och definierade projektet och formade en styrgrupp. Ansvariga från försäljning, marknadsföring, customer success samt VD var närvarande. Vi tog fram en plan där styrgruppen kontinuerligt fick ta del av vårt jobb och resultaten.

mynewsdesk-case-structsales-report-2

Steg 2. Analysen

I andra steget intervjuade vi stakeholders som landschefer och försäljningschefer på 6 olika marknader. Intervjuerna baserades på hur de tyckte att samarbetet mellan avdelningarna fungerade, vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. I denna fas genomfördes också mystery shopping i form av att vi öppnade ett antal demokonton för att följa deras bearbetningen av leads. Parallellt med detta så återkopplade vi hela tiden om projektets gång till styrgruppen.

 

mynewsdesk-case-structsales-report-3

Steg 3. Rapport med rekommendationer för implementering

I den sista fasen levererar vi ett beslutsunderlag. En heltäckande rapport med ett ramverk och rekommendationer på hur en implementering skulle kunna se ut. Allt med bakgrundsinformation, förutsättningar, processerna, rollerna och nyckeltalen. Med tre tydliga rekommendationer på vad som skulle göras och i vilken ordning åtgärderna skulle implementeras.

mynewsdesk-case-structsales-report-6

Hur bidrog Structsales till att nå affärsvärdet?

Genom att effektivisera säljorganisationen och lägga en grund för ett smartare sätt att arbeta med sälj. Genomlysningen resulterade i att Mynewsdesk omfördelade arbetsuppgifterna på andra medarbetare där uppgifterna hade en mer naturlig plats.

mynewsdesk-case-structsales-puff

Om Mynewsdesk
Mynewsdesk grundades 2003 och erbjuder alla typer av organisationer en modern, digital PR-lösning för att engagera och interagera med journalister, opinionsbildare, kunder, bloggare och annan relevant publik. Företag och organisationer skapar och delar information för ökad exponering. Kommunikatörer hanterar effektivt all sin kommunikation i ett nyhetsrum där bland annat pressmeddelanden, högupplösta bilder och videor får spridning genom rätt kanal, vid rätt tidpunkt, till rätt publik.
www.mynesdesk.com/se