Inbound Marketing på ManpowerGroup

Så byggde ManpowerGroup kundresor i världsklass tillsammans med Structsales

Fredrik Söder

ManpowerGroup och Structsales har arbetat ihop sedan 2019. Men det det var i och med att Manpower på allvar ville sätta igång med Inbound Marketing som samarbetet tog fart på allvar. Under två års tid har nu Structsales hjälpt Manpower att bygga sin contentmaskin i HubSpot och skapat kundresor för företagets tre olika varumärken Experis, Jefferson Wells och Manpower. Här är berättelsen hur resan gick till. 

Manpower-case-6

Utmaningen för Manpower med att implementera Inbound marketing

I början av  av 2020 togs beslutet att satsa mer på skalbar marknadsföring och försäljning. Nyckeln till detta var att digitalisera och dela med sig av sin enorma kunskap och erfarenhet när det gäller bemanning och rekrytering. En utmaning var att öka produktionen av content och innehåll – med bibehållen kvalité.  

Under av 2020 befann sig Manpower i situationen att starta Inbound-maskineriet att sätta igång, helt enkelt. Som system hade man redan valt HubSpot, ett av marknadens absolut största och mest trygga system - integrerbart med mångaandra befintliga system som i bolagskoncernen.  

 

"Att on demand få exakt den typen av hjälp man vill ha med att skapa content - allt ifrån webinars, design och copy - det har varit en framgångsfaktor i vårt samarbete med Structsales."

Henrik Ohlsson, Inbound Marketing Specialist

 


Manpower insåg tidigt med att HubSpot inte är ett självspelande piano - utan helt avhängt på kvalitativt och relevant innehåll för att lyfta. 

En annan insikt handlade om det som många företag redan har börjat känna av. Det vill säga att det traditionella sättet att marknadsföra en tjänst eller företag fungerar inte längre lika bra idag - i vissa fall det kanske till och med redan slutat att fungera.
Manpower-case-3

“Som ett globalt konsult- och rekryteringsbolag har vi enorma mängder data, kunskap och insikter. Teoretiskt sett hade vi redan en position kring “thought leadership - även om vi kanske inte använde det så digitalt - utan mera genom traditionella pressrealser, nyhetsrapporteringar om statistik kring arbetsmarknad och så vidare”, säger  Henrik Ohlsson, Inbound Marketing Specialist på ManpowerGroup och fortsätter:  

“Vår grundtanke var helt enkelt att - eftersom vi har så enormt stor kunskap om bemanning, rekrytering och omställning så varför inte använda oss av de insikterna i mer renodlad marknadsföring - vi hade redan delar av det som krävs för att lyckas med Inbound Marketing”. 

Som ett globalt och innovativt företag har vi ett ansvar gentemot våra intressenter att alltid vara en del av utvecklingen istället för att passivt se på när landskapet för exempelvis rekrytering ritas om i en hisnande fart.  

Manpower-case-11

De tre största utmaningarna för ManpowerGroup när det gäller Inbound Marketing - enligt Henrik Ohlsson

 

1. Att få med organisationen

“Allt ifrån att få kollegor att prioritera en intervju i en hektisk vardag till att få dem att att dela sin kunskap i ett inspelat webinar har visat sig  svårare än vad vi från början räknade med. Det är absolut inte är unikt för Manpower, utan något jag uppfattat att andra företag som gjort motsvarande resa upplevt.

Tänk på är att göra en bra intern införsäljning att upplägget och förklara de långsiktoga vinsterna så att lokala ledare uppmuntarar kollegan att lägga en timme på uppdraget. Annars är det lätt för fullbelagda kollegor att istället prioritera sina ordinarie uppgifter - vilket de såklart ska göra. 

 

2. Uthållighet

Inbound Marketing är ett maraton. Det är viktigt att inte köra slut på alla resurser, budget och medarbetare för att vinna kortsiktiga vinster - utan planera för olika steg under flera kommande år. Det är först nu när ManpowerGroup  kört i ett par år som vi  kan göra de mer intressanta iakttagelserna och optimera både struktur, innehåll och målgrupp. Att gå från Inbound Marketing där man har lite bredare målgrupper till att så småningom gå mer mot Account Based Marketing kommer bli mer naturligt när modellen och erfarenheterna från Inbound Marketing är på plats.  

 

3.Komplexiteten med olika målgrupper och varumärken

Marknadsteamet på ManpowerGroup arbetar parallellt med fyra av koncernens varumärken som vardera kan grupperas i minst  tre målgrupper - kandidaterna som söker jobb, konsulterna som är på uppdrag och företagen eller organisationerna som köper ManpowerGroups tjänster. Tre målgrupper som är helt separerade, men  som måste rulla parallellt och ha en tydlig röd linje i koncernens värderingar och övergripande affärsstrategi. Det blir  en relativt komplex affärsmodell och för inbound marketing och då krävs enleverantör som arbetar nära och känner Manpower och övriga varumärken för kvalitet i artiklar och innehåll. 

 

Manpower-case-5

Transformationen av marknadsavdelningen!

Structsales har bidragit till att tydliggöra marknadsavdelning som en intäktsgenererande del av koncernen. Idag handlar det om nya affärer och intäkter på resultaträkningen som skapats från digitala kundresor som kan börja med ett inlägg på LinkedIn, övergå till en blogg, eller webinar som avslutningsvis kompletteras med exempelvis nedladdningsbara checklistor. Idag har vi möjligheten att driva kundtrafik till den här typen av innehåll och mäta konverteringen på ett helt annat sätt än vad som tidigare varit möjligt. 

“Rent historiskt sett så är det en revolution som både sälj- och marknadsteamen  genomgått de senaste åren. Rollerna och ansvarsområdena på både marknad och sälj är helt annorlunda idag.” 

Idag gör vi noll print, ingen marknadsföring i TV, varken linjär eller stremad och sällan stora breda kampanjer som lever en begränsad period. Förutsättningarna på kandidat- och kundmarknaden förändras så snabbt att en kampanj som kräver mer än två månader från uppstartsmöte, planering, produktion och lansering kan innebära att den landar fel på marknaden och inte fullt ut bidrar till maximal avkastning eller rätt affärer och intäkter i organisationen.

Facebook, Insta, Google, Youtube, Snapchat, Likedin, Twitter, Twitch, olika job boards, SEO, SEA och TikTok är mer intressanta kanalval och har alla sina unika för – och nackdelar beroende på varumärke, målgrupp och syfte. Man hittar i alla fall ytterst sällan våra  lediga jobb i dagspress. I de fall det sker är det till 100% för att den lokala kunden verkligen kräver och finansierar annonseringen.  

Med Structsales har vi idag lagt grunden till ett contentbibliotek för alla våra tre varumärken. Att ha ett varierat utbud med bra content i olika former är avgörande idag när pendeln svänger snabbt och man ibland måste vinkla och vrida om marknadsföringen i steget för att stötta affären. 

 

Manpower-case-7

Vad har Structsales bidragit med för värde till ManpowerGroup? 

“Structsales förstår content och kan producera  bra content. Nu har vi också en långsiktig plan för hur vi ska jobba med content  inom ramen för Inbound Marketing. Genom att göra SEO-analyser och lyssnat på sälj- och leveransorganistionen har vi hittat kreativa, relevanta och spännande vinklar i mängder material för ManpowerGroups tre olika varumärken”, säger Henrik Ohlsson, Inbound Marketing Specialist och fortsätter: 

"Structsales har fokus på affärer - det märks att alla på Structsales är intresserade av försäljning - att marknadsföringen är del av försäljningen. De tänker hela tiden utifrån affären - inte som anställda för att endast skapa material, utan fokus på att hjälpa till med att göra fler och bättre affärer."

Från allra första dagen har det varit kritiskt att hela tiden ha blicken på affären och inte tappa fokus och gå vilse i gränslandet mellan sälj- och marknad.. Även om det periodvis inte går som man önskar, leadsen kommer inte in som planerat, så får man aldrig tröttna utan det är hela tiden viktigt att verkligen tänka på att inbound marketing är maraton och för vår del en kompletterande väg till nya affärer och intäkter parallellt med en stor och professionell sälj – och leveransavdelning.

 

Manpower-case-8

Konkret kundvärde som Structsales bidragit med till Manpower

Det rent konkreta är det enorma värdet av att Structsales verkligen har hjälpt oss att sätta grunden för hela konceptet kring ManpowerGroups Inbound Marketing. Hur ska Inbound Marketing kännas och se ut får våra intressenter? Hur ska det fungera i praktiken? Allt det där har Structsales hjälpt oss med. Alltså - både implementation av HubSpot funktionaliteter samt skapande av mängder av relevant innehåll i rätt format för tre olika varumärken. 

 

 

"Inbound Marketing är inte magi. Det är hårt jobb".

Henrik Ohlsson, Inbound Marketing Specialist


Structsales har också hjälpt oss att problematisera Inbound Marketing och bli mer agila och moderna i vårt sätt att tänka om kring marknadsföring och försäljning. Mycket frågor kring modern försäljning går hand i hand med modern marknadsföring och där känner vi att vi har fått mycket hjälp och stöd av Structsales. 

- Under arbetet med Structsales har vi lärt oss extremt mycket vilket gjort oss väl rustade för fortsatt utveckling av digital marknadsföring – och försäljning. . Varje dag knyter vi kandidater, konsulter och kunder allt närmare oss med vår Inbound Marketing-maskin. Det är inte magi - det är hårt jobb”.

 

Manpower-case-4

Varför Structsales?

Vi har jobbat med flera olika byråer under årens lopp. Min personliga uppfattning är att det varit svårt att hitta en byrå som kan förhålla sig proffsigt till samtliga våra varumärken och visa ett intresse för hur affären fungerar i praktiken. Det är extra svårt att finna  en byrå som verkligen försöker förstå på djupet vad våra kunder, konsulter och kandidater värderar för kunskaper, insikter som  vi borde dela med oss av.

- Personligen tror jag att vår satsning med Inbound Marketing har blivit hanterbar och framgångsrik mycket på grund av att vi har valt att samarbeta med EN byrå istället för att jobba med flera samtidigt. På så sätt undviker man att det blir rörigt, undviker krockar, dubbelarbete och håller en högre kvalité samt effektivitet över tid.

 

Manpower-case-9

Viktigt att ha en långsiktig relationen med en leverantör


Att ha en långsiktig relation med en leverantör är viktigare än vad vi kanske från början tror. Att ständigt introducera nya medlemmar och projektledare i teamet kan är en påfrestning och tydlig nackdel för samarbetet.

Att få jobba med samma personer idag som när vi började göra den här resan med Structsales för flera år sedan känns väldigt bra - man förstår varandra, kommunikationen blir okomplicerad och och det blir enkelt att hålla en röd tråd. 

 

Manpower-case-1

Nästa steg!

Idag har vi ett riktigt bra fundament att stå på - samtidigt som vi tillsammans fortsätter att experimentera, prova och justera modeller  - allt för att hitta nya spännande vägar att kommunicera och bryta igenom bruset på. 

Marknadsföring idag blir aldrig klar, utan är i ständig förändring. Framtiden ställer också helt andra krav på att materialet hela tiden måste vara aktuellt - något som är en stor utmaning i tider då allt förändras snabbt och allt blir gammalt väldigt fort. En sak som vi har märkt med Structsales är - att ju högre kvalité man har på guider, webinars artiklar - desto bättre står sig materialet mot tidens tand. 

 

Manpower-case-10

Henriks 7 tips till företag som vill få fart på sin Inbound

 

1. Hitta er Sweet spot!

"Vad är sweet spoten" mellan marknads uppdrag och säljorganisationens ansvar och vem ser till att hålla ihop allt?

 

2. Ena sälj och marknad först

Har sälj och marknad förmågan att hålla ihop i vått och torrt?  Att marknad och sälj jobbar tätt tillsammans är en grundförutsättning för att få det att fungera överhuvudtaget. Annars kommer du inte få något kundvärde av inbound marketing. Allt det andra kan ju ni som leverantör, konsulter och proffs - men det är bara vi själva som kan vara överens om vi få samarbetet mellan sälj och marknad att fungera

 

3. Uthållighet

Hur lång uthållighet har vi på detta? Om man ska få Inbound Marketing att bli framgångsrikt så är långsiktighet allt. Sälj och marknad måste stå gemensamt i både med och motgång. 

 

4. Avsätt tillräckliga resurser och tid.

Avsätt tillräckligt med tid. Även om vissa förändringar till en början kan tyckas vara små kan följderna vara mer komplicerade och kräva djupare undersökningar och ta mer tid. Så gör inte för snäva scheman och avsätt tid för förändringar. 

 

5. Aktivera rätt personer

Se till att du får rätt input från rätt personer. Fastställ redan i projektplaneringsfasen vilka som har kunskap och input som är viktig för framgång och se till att de är tillgängliga när du behöver dem. Kom ihåg slutanvändarna! Dina viktigaste intressenter. 

 

6. Satsa på minst en bra DSR - Digital Sales Rep

Att inte satsa tillräckligt med krut på att hitta en bra person och ge den personen tillräckligt med befogenheter och resurser att jobba som en professionell “Sales rep” är att köra allt i graven redan innan ni startat. Den digitala säljaren och rådgivaren är helt avgörande för om inbound-satsningen ska fungera. Det är trots allt den unika personliga kontakten och upplevelsen av vår DSR som ger ett förtroende och skarpt kundmöte eller inte. 

 

7. Bygg för dagens kunder - men också för morgondagens

Många kunder är redan mogna för att ha en digital kontakt oberoende av geografi och tidigare lokala kontaktytor. Det är en del av vår plan att finnas tillgängliga i flera kanaler och vid de tillfällen kunder behöver oss, oavsett vår närvaro på orten- vår målsättning är att utveckla konceptet så vi fortsätter att vara en relevant, pålitlig och omedelbar  partner och leverantör till nästa generations beställare som är uppväxta med snabba digitala plattformar såsom Boozt, Amazon mfl.. Det duger inte längre att du ska ringa en växel och få svaret om att återkomma om två timmar eller en annan dag. Idag gäller det att bygga ett digitalt flöde för att snabbt  konvertera när köpsignalen kommer. 

 

Manpower-case-cover-1

Om Manpower Group
Manpower Group är det största bemannings- och rekryteringsföretaget i Sverige. Den svenska verksamheten helägs av det amerikanska moderbolaget. Manpower Group Sverige består av följande varumärken: Manpower, Experis, Right Management och Manpower Group Solutions. Endast i Sverige har Manpower cirka 12.000 medarbetare på mer än 50 orter och sätter 20.000 personer i jobb varje år i Sverige.
manpowergroup.se